Condor, teksty z czerwca 2010 roku

2 teksty z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Gdy na czy­jeś ski­nienie da­jesz z siebie wszystko
i nig­dy nie ot­rzy­mujesz nic,
zda­jesz so­bie sprawę,
że pod złudną nadzieją, kry­je się najzwyk­lej­szy kicz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 czerwca 2010, 02:55

Nie war­to cho­wać głowy w piach i łapać dupą wiatr. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 czerwca 2010, 23:28
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment