Condor, teksty z czerwca 2011 roku

1 tekst z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

W tym teat­rze gra­no już to przed­sta­wienie, więc każdy zna je­go zakończenie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 czerwca 2011, 23:11
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment