Condor, teksty z grudnia 2011 roku

3 teksty z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Nadzieja po­zos­ta­je cza­sem tyl­ko mo­torem do działania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2011, 09:57

Między tym co dob­re, a tym co złe umiej­sco­wiło się życie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2011, 22:28

Codzien­ność- Szcze­pion­ka uodparniająca. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 grudnia 2011, 21:18
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment