Condor, teksty z kwietnia 2010 roku

1 tekst z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

W życiu jest jak w boksie,
im dłużej walczysz,
tym bar­dziej słabniesz,
a wte­dy do­pada Cię przegrana. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 kwietnia 2010, 00:02
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment