Condor, teksty z kwietnia 2012 roku

1 tekst z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Wkurw...nie osiąga pew­ne zenity,
gdzie zna­ki za­pyta­nia pros­tują się i tworzą wykrzykniki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 kwietnia 2012, 09:27
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment