Condor, teksty z lipca 2010 roku

1 tekst z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Działać wbrew sercu
idąc ku słusznej sprawie 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 lipca 2010, 19:26
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment