Condor, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Próba in­ter­pre­tac­ji- Ro­syj­ska ru­let­ka w grze do­paso­wania sen­sowne­go znacze­nia niejas­nym prze­kazom dru­giej osoby. 

myśl • 4 lipca 2012, 21:59
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment