Condor, teksty z listopada 2010 roku

1 tekst z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Fas­cy­nac­ja prze­mija, naj­częściej nie po­zos­ta­wiając po so­bie śladu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 listopada 2010, 11:23
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment