Condor, teksty z lutego 2012 roku

1 tekst z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Ob­cość włas­nej osobowości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2012, 23:38
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment