Condor, teksty z lutego 2013 roku

1 tekst z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Przeszłość biorę w ram­ki, żyję tym co będzie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2013, 14:51
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment