Condor, teksty z maja 2010 roku

4 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Dwo­je ludzi po­siada 3 sek­sual­ne agen­dy. Je­go, jej i ich. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 maja 2010, 01:04

Słowa niewy­powie­dziane grzęzną w gar­dle jak wykałaczka. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 maja 2010, 00:29

Mógłbym być dla Ciebie kim­kolwiek, by­le nie Twoim przyjacielem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 maja 2010, 22:15

Nie po to Bóg dał człowieko­wi mowę,
by ten bez­sensow­nie po­rozu­miewał się na migi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 maja 2010, 21:11
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment