Condor, teksty z marca 2011 roku

3 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Człowiek nie rodzi się dobry.
On by­wa dobry.
Człowiek również nie rodzi się zły.
On by­wa zły.
Rea­szta po­między to nijakość. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 marca 2011, 19:23

Burzyć zdej­mując ce­giełkę po cegiełce,
dochodząc w końcu do fundamentu,
którym jest czys­te sumienie.
Jeśli niszczysz coś nagle,
uno­si się pył,
który du­si, oślepia
i bar­dzo wol­no opada. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 marca 2011, 21:57

Na­wet pół śmie­chem,
pół żartem,
za­wiera prawdę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 marca 2011, 22:39
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment