Condor, teksty z sierpnia 2011 roku

1 tekst z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Życie to krótka historia,
o tym cze­go pragniemy,
a co ot­rzy­muje­my w zamian. 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 9 sierpnia 2011, 23:43
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment