Condor, teksty ze stycznia 2013 roku

3 teksty ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Con­dor.

Takie tam...

To płacz
poz­wa­la nieu­chron­ność końca dostrzec,
Płacz...
on le­je płyn­ny kryształ byś mógł widzieć ostrzej
Płacz!
Wy­lej zma­teriali­zowa­ny kon­cen­trat każdej męki.
Więc płacz!
A gniew­ny, Chocho­li ta­niec zacznie Cię śmieszyć.
Wstań!
W końcu Twój oczodół wys­chnie jak ko­ryto słonej rzeki
i okręt roz­paczy osiądzie na mieliźnie,
z ko­lan pod­niesiesz się sil­niej­szy na wieków wieki,
a to co Cię po­waliło stwar­dnieje i zas­tygnie w men­talnej bliźnie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 12:55

Po­lichro­mia pos­trze­gania, do­meną realistów.
Mo­nochro­mia, racjonalistów.
Dal­to­nizm zaś, pesymistów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 stycznia 2013, 11:39

Ki­no... Idziesz, wy­bierasz, płacisz, oglądasz i...
...marzysz, by coś po­dob­ne­go przyt­ra­fiło się i Tobie.

A mówią, że za marze­nia się nie płaci. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 stycznia 2013, 20:16
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment