Condor, poezja

2 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Con­dor.

Sentyment

Sen­ty­ment, myśl płon­na, płod­na i czuła.
Za­tacza kręgi, po czym przechodzi w lot wróbla. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2014, 03:22

Takie tam...

To płacz
poz­wa­la nieu­chron­ność końca dostrzec,
Płacz...
on le­je płyn­ny kryształ byś mógł widzieć ostrzej
Płacz!
Wy­lej zma­teriali­zowa­ny kon­cen­trat każdej męki.
Więc płacz!
A gniew­ny, Chocho­li ta­niec zacznie Cię śmieszyć.
Wstań!
W końcu Twój oczodół wys­chnie jak ko­ryto słonej rzeki
i okręt roz­paczy osiądzie na mieliźnie,
z ko­lan pod­niesiesz się sil­niej­szy na wieków wieki,
a to co Cię po­waliło stwar­dnieje i zas­tygnie w men­talnej bliźnie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 stycznia 2013, 12:55
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment