Condor, strona 5

48 tekstów – auto­rem jest Con­dor.

Działać wbrew sercu
idąc ku słusznej sprawie 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 lipca 2010, 19:26

Gdy na czy­jeś ski­nienie da­jesz z siebie wszystko
i nig­dy nie ot­rzy­mujesz nic,
zda­jesz so­bie sprawę,
że pod złudną nadzieją, kry­je się najzwyk­lej­szy kicz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 czerwca 2010, 02:55

Nie war­to cho­wać głowy w piach i łapać dupą wiatr. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 7 czerwca 2010, 23:28

Dwo­je ludzi po­siada 3 sek­sual­ne agen­dy. Je­go, jej i ich. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 18 maja 2010, 01:04

Słowa niewy­powie­dziane grzęzną w gar­dle jak wykałaczka. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 17 maja 2010, 00:29

Mógłbym być dla Ciebie kim­kolwiek, by­le nie Twoim przyjacielem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 maja 2010, 22:15

Nie po to Bóg dał człowieko­wi mowę,
by ten bez­sensow­nie po­rozu­miewał się na migi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 maja 2010, 21:11

W życiu jest jak w boksie,
im dłużej walczysz,
tym bar­dziej słabniesz,
a wte­dy do­pada Cię przegrana. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 kwietnia 2010, 00:02
Condor

:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Condor

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2014, 03:22Condor do­dał no­wy tek­st Sentyment